XTC-onderzoek

Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum te Utrecht voeren een gezamenlijk onderzoek uit naar de (mogelijk) schadelijke gevolgen van XTC, cannabis, speed en cocaine voor de hersenen.

Op deze pagina is de informatie over het onderzoek kort samengevat voor vrijwilligers die aan het onderzoek zouden willen meedoen.


 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om meer te weten te komen over risico's van XTC gebruik, zodat in de toekomst betere voorlichting aan (potentiele) gebruikers mogelijk wordt. Maar we willen ook meer te weten komen over de risico's van het gebruik van andere middelen zoals cannabis, speed en cocaine.


 

Is XTC schadelijk voor de hersenen

Bij mensen is dat nog niet duidelijk, maar onderzoek bij dieren geeft aanleiding tot bezorgdheid. Daarom is nader onderzoek naar de gevolgen van gebruik van deze psychoactieve drugs van groot belang. Herhaald gebruik van XTC zou schade kunnen geven aan cellen van het ‘serotonine systeem’ in de hersenen. Dit systeem is betrokken bij hersenfuncties zoals stemming en geheugen. Sinds enige tijd is het mogelijk om de schade aan de serotoninecellen m.b.v. verschillende technieken aan te tonen (MRI magneet-scan, functionele MRI, geheugen/concentratietests). In het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht loopt momenteel een 4-jarig onderzoeksproject naar de gevolgen van XTC gebruik en de gevolgen van andere middelen zoals amfetamine (speed) en cocaine. Deze folder gaat over een deelonderzoek.

 

 

vrijwilligers

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar vrijwilligers (m/v, 18-35 jaar) die (ruime) ervaring hebben met met het gebruik van amfetamines en/of cocaine, maar geen of in ieder geval weinig XTC hebben gebruikt. Bij hen willen we met verschillende technieken de hersenen bestuderen, om de resultaten te kunnen vergelijken met die van mensen die wel veel XTC hebben gebruikt.


   

Wat houdt deelname in?

2 weken voorafgaand aan het onderzoek mag er geen drugs gebruikt worden (ook geen cannabis), en 1 week van tevoren geen alcohol, omdat dit de resultaten kan beïnvloeden. Dit zal gecontroleerd worden in de urine en in een plukje haar. De onderzoeken duren bij elkaar zo’n 9½ uur, verdeeld over twee dagen. Alle onderzoeken zijn veilig en pijnloos. De onderzoeken op dag 1 zullen in het UMC in Utrecht plaatsvinden en duren zo’n 3½ uur. Deelnemers krijgen een vragenlijst voorgelegd en moeten enkele geheugen- en concentratietaken uitvoeren. Een deel van de taken wordt afgenomen terwijl er hersenscans gemaakt worden (fMRI). De onderzoeken op dag 2 zullen in het AMC in Amsterdam plaatsvinden en duren zo’n 6 uur. Deelnemers moeten eerst enkele vragenlijsten invullen en er wordt urine en wat haar verzameld. Vervolgens wordt het geheugen getest en worden er 2 verschillende hersenscans gemaakt; een MRI en een SPECT scan. Voor de SPECT scan wordt een (veilige) licht radioactieve stof ingespoten via de arm. De hoeveelheid straling die je hierbij ontvangt valt binnen de grenzen die de wereld-gezondheidsorganisatie aangeeft als toelaatbaar voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Vergoeding

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een financiele vergoeding. Daarnaast krijgen deelnemers de plaatjes van hun hersenen op CD-rom mee naar huis.

 

 

Interesse?

Dan kun je bellen of mailen met: Gerry Jager, onderzoeker Universitair Medisch Centrum Utrecht tel: 030-2507549, e-mail: g.jager@azu.nl